ประกาศผลสอบ VRU-TEP


ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ประกาศ
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ก่อนสำเร็จการศึกษา รหัส 59 Open
2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ก่อนสำเร็จการศึกษา รหัส 60 Open
3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ก่อนสำเร็จการศึกษา รหัส 61 Open
4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ก่อนสำเร็จการศึกษา รหัส 62 Open
5 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) แรกเข้า รหัส 64 (รอบเก็บตก) Open
6 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ก่อนสำเร็จการศึกษา รหัส 59 Open
7 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ก่อนสำเร็จการศึกษา รหัส 60 Open
8 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ก่อนสำเร็จการศึกษา รหัส 61 Open
9 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ก่อนสำเร็จการศึกษา รหัส 62 Open