ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
คณะ
 
รายละเอียด
หากจบ ปวส. การตลาด สามารถสมัครเรียนต่อคณะอื่นได้ไหมคะ เช่น นิเทศ หรือ การเกษตร
 
เขียนโดย    
นวพร Email kannika7941@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
23 มกราคม 2562   เวลา 13:57:10 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นายวาทิต ทองมาก วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 11:54:28 น.
  ภาคเสาร์-อาทิตย์ที่เปิดรับ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ไม่ได้เปิดรับ ครับ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ให้ดูคุณสมบัติทางเว็ปไซต์ http://ent.vru.ac.th/ ครับ หรือสอบถามที่เบอร์ 02-5290674-7 ต่อ 13 หรือ 14 ครับ