ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ค่าระดับ
 
รายละเอียด
สมมุติค่าระดับ 110.50/47 แบบนี้คืออะไรค่ะอยากทราบว่ามีความสำคัญอย่างไรกับเกรดเฉลี่ยหรือผลการเรียนไหมค่ะ
 
เขียนโดย    
มิ้ว Email
 
เขียนเมื่อ   
25 มกราคม 2562   เวลา 21:48:07 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นายวาทิต ทองมาก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:59:57 น.
  110.50 หมายถึง ผลรวมของ ผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่รายวิชา "/" แทนเครื่องหมาย หาร "47" หมายถึง จำนวนหน่วยกิตที่นศ.ลงทะเบียนทั้งหมด ตัวอย่างที่ 1 ภาคเรียนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ระดับ 1/58 3521203 หลักการบัญชี 3 A (4.0) 2/58 3561201 การบริหารธุรกิจ 3 B (3.0) 1/59 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 C+ (2.5) 2/59 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2 C (2.00) 1/60 3504814 ปฎิบัติโครงงานวิชาการ 6 D (1.00) 2/60 3543104 การตลาดบริการ 3 B+ (3.5) ตัวอย่างที่ 2 3xA =12 3xB =9 3xC+ =7.5 2xC =4 6xD =6 3xB+ =10.5 - ____ 20 49 ค่าระดับแนน จำนวนหน่วยกิต ตัวอย่างที่ 3 ผลรวมของผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา ______________________________________________________ จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด =เกรดเฉลี่ย 49/20 = 2.45 คือเกรดเฉลี่ย