ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
สอบถาม
 
รายละเอียด
สอบถามวันเรียนของภาคพิเศษค่ะ สามารถขอเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์แค่วันเดียวได้ไหมคะ และลงเรียนซัมเมอร์เพิ่ม เพื่อให้จบภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ปล.จบการตลาดค่ะ
 
เขียนโดย    
ฟิล์ม Email kannika7941@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
31 มกราคม 2562   เวลา 14:34:27 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นายวาทิต ทองมาก วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:30:26 น.
  การเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์ ต้องเรียนทั้ง 2 วัน ครับ ไม่สามารถเรียนวันใดวันหนึ่งได้ครับ ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนนี้ครับ การเรียนซัมเมอร์ของนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ต้องดูกำหนดการของเสาร์-อาทิตย์ครับ