ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ค่าเทอม
 
รายละเอียด
ปกติในการชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลาที่แจ้งในกำหนดการลงทะเบียนจะไม่โดนปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า เว้นแต่ว่ามีการชำระหลังวันที่ระบุไว้ เหตุใดในปีการศึกษานี้ถึงมีการปรับค่าลงทะเบียนล่าช้าภายในระยะเวลาที่ระบุให้ชำระที่มหาวิทยาลัยได้คะ
 
เขียนโดย    
Fern Email Kamonwan.12345@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
09 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 12:44:42 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นายวาทิต ทองมาก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:10:54 น.
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปตาม ประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ครับ