ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
พ้นสภาพนักศึกษา
 
รายละเอียด
ไม่ได้รักษาสภาพนักศึกษา ต้องทำไงคะ ต้องลาออกไหมคะ หรือทำเรื่องอะไรไหม ถ้าจะไปเรียนที่ใหม่
 
เขียนโดย    
sasikorn Email narakauei@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
12 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 15:14:14 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นายวาทิต ทองมาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:35:40 น.
  ติดต่อที่คณะเพื่อเขียนคำร้องลาออกแล้วนำคำร้องลาออกมายื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครับ