ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ถอนวิชาเรียน
 
รายละเอียด
ถอนวิชาเรียนที่ติด F ได้ไหมคะ ตั้งแต่ปี 1 เทอม 1 ภาคเรียน1/2560
 
เขียนโดย    
ปริญญาภรณ์ สมิทธิกูล Email boumbieparin@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:28:28 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นายวาทิต ทองมาก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:39:07 น.
  ไม่ได้ครับ รายวิชาที่ติด F จะไม่มีการถอนรายวิชาครับ จะต้องลงแก้รายวิชาที่ติด F ครับ ถ้าเป็นกลุ่มรายวิชาบังคับก็ต้องแก้ในกลุ่มบังคับ ถ้าเป็นกลุ่มเลือกเสรีลงแก้ตัวไหนก็ได้ในกลุ่มเลือกเสรี ครับ