ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รักษาสภาพนักศึกษา
 
รายละเอียด
ไม่ได้ทำเรื่องด็อปเรียนตั้งแต่เทอมที่1 แต่นี่เทอมที่2แล้ว อยากเรียนต่อในปีนี้ ไปทำเรื่องตอนนี้ทันไหมคะ รหัส58
 
เขียนโดย    
นันทนา ผลไธสง Email Nantana1720@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
22 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 15:44:30 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นายวาทิต ทองมาก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:22:58 น.
  ไม่ทันแล้วครับ นักศึกษาต้องทำเรื่องรักษาสภาพหรือพักการเรียนเทอม 1 และเทอม 2 ก่อน แล้วค่อยมาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ครับ