ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เรียนภาคปกติกับภาคพิเศษในเวลาเดียวกัน
 
รายละเอียด
ถ้าตอนนี้ลงเรียนโลจิสติกส์ภาคปกติอยู่ แต่อยากไปลงเรียนบัญชีในภาคพิเศษ ซึ่งทำพร้อมกัน สามารถทำได้หรือเปล่าครับ ?
 
เขียนโดย    
Nopparat Email otcy2016 thai@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
23 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 23:54:37 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นายวาทิต ทองมาก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:24:11 น.
  เขียนคำร้องเปลี่ยนประเภทและหลักสูตรที่คณะก่อนครับแล้วนำคำร้องมาส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครับ