ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
กำหนดการรับสมัครเสาร์-อาทิตย์
 
รายละเอียด
เปิดรับสมัครเมื่อไร -ปิดรับสมัครเมื่อไร ขอรายละเอียดในการการสมัครด้วยค่ะ /ขอบคุณค่ะ
 
เขียนโดย    
อนงค์ Email pu_scp2005@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
09 มิถุนายน 2565   เวลา 08:08:10 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13:54:41 น.
  ปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ ขณะนี้ รับสมัครเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนได้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565 โดยต้องมาสมัครที่มหาวิทาลัยค่ะ