ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การจองรายวิชา
 
รายละเอียด
นักศึกษาใหม่ค่ะ หนูจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนไปแล้ว แต่ไม่ได้จองรายวิชา อยากทราบว่าตอนนี้ต้องทำยังไงต่อดีคะ
 
เขียนโดย    
cream Email creamwong2201@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
14 มิถุนายน 2565   เวลา 10:51:45 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 15:44:04 น.
  ในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาไม่ต้องจองรายวิชาค่ะ ทางมหาวิทยาลัย จัดรายวิชาลงให้ตามแผนการเรียนค่ะ นักศึกษาจะจองรายวิชาเองในภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไปค่ะ