ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 
รายละเอียด
19 มิถุนายน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี เสาร์ -อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่กี่โมงค้ะ ภาคเช้าหรือว่าบ่าย พอดีในเว็บไซต์ มันมีทั้งเช้าและเย็นค่ะ
 
เขียนโดย    
กฤษดินี Email Kiddinee9323@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
15 มิถุนายน 2565   เวลา 10:36:35 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 15:45:43 น.
  ปฐมนิเทศนักศึกษา เสาร์-อาทิตย วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ค่ะ