ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รหัสนักศึกษา
 
รายละเอียด
ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนก่อนใช่มั้ยคะถึงจะดูรหัสนักศึกษาได้
 
เขียนโดย    
นภัทร Email npswmint.241146@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
15 มิถุนายน 2565   เวลา 16:38:11 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08:14:56 น.
  ต้องชำระเงินลงทะเบียนก่อนจึงจะมีรหัสนักศึกษา ยกเว้นผู้ที่ยืนกู้ กยศ. ถ้าผ่านการพิจารณาเอกสารแล้วจึงจะมีรหัสนักศึกษาค่ะ