ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
สมัครเรียน
 
รายละเอียด
ป.บัณฑิต รับสมัครบุคคลทั่วไปไหมค่ะ กรณีทำงานที่โรงเรียนแต่ไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 
เขียนโดย    
สุดาพร Email
 
เขียนเมื่อ   
21 มิถุนายน 2565   เวลา 10:54:23 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 15:30:24 น.
  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากประกาศรับสมัคร ที่เว็บไซต์ http://acad.vru.ac.th/about_acad/staff/news/1/news490.pdf และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 02-5291638 ค่ะ