ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
สมัครเรียน
 
รายละเอียด
ถ้าจะสมัครเรียนภาคเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ ยังทันอยุ่มั้ยนะครับ
 
เขียนโดย    
วรรธนะ Email w4ttana@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
24 มิถุนายน 2565   เวลา 11:10:54 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 15:32:52 น.
  สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ค่ะ และผู้สมัครต้องพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เพราะขณะนี้เปิดการเรียนการสอน วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เป็นแรกของภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค่ะ