ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ใบแจ้งชำระค่าเทอม
 
รายละเอียด
เพิ่มวิชาเรียบร้อย อนุมัติทุกอย่างแต่ทำไมหนูพิมพ์ใบชำระค่าเทอมไม่ได้คะ ต้องทำยังไง
 
เขียนโดย    
นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ศิริ Email natthawan.wong@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
25 มิถุนายน 2565   เวลา 06:43:39 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 15:39:06 น.
  ขอให้นักศึกษาติดต่องานทะเบียน จะมาด้วยตนเอง หรือโทรมาก็ได้ค่ะ เบอร์โทร 02-5293598 ต่อ 21