ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ตารางเรียนเสาร์อาทิตย์ดูที่ไหนคะ สาขาธุรกิจดิจิทัล
 
รายละเอียด
 
เขียนโดย    
ดวงกมล Email Duaingkamon@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
25 มิถุนายน 2565   เวลา 10:54:16 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 15:44:42 น.
  นักศึกษาเข้าระบบ ทางเว็บไซต์ http://reg1.vru.ac.th/login.aspx เข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวนักศึกษา 11 หลัก รหัสผ่าน เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ค่ะ