ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ย้ายภาค
 
รายละเอียด
ถ้าจะย้ายภาคปกติไปภาคพิเศษต้องทำยังไงบ้างค่ะ
 
เขียนโดย    
NoName Email nipaporn.sorn@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
18 มกราคม 2566   เวลา 22:05:26 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11:07:26 น.
  นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา มรว.03 โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://acad.vru.ac.th/form_acad/vru_6107.pdf ค่ะ ควรยื่นคำร้องก่อนการเปิดภาคการศึกษาถัดไปนะคะ