ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การสมัครรอบโควต้า
 
รายละเอียด
รอบโควต้านี้ต้องเตรียมอะไรบ้างคะแล้วถ้าไม่ทันสมัครรอบที่5ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
 
เขียนโดย    
นางสาว เทวี เจริญศิริ Email 46thawee@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
24 มกราคม 2566   เวลา 21:10:11 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 16:16:03 น.
  ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัครรอบ โควตาได้ที่ http://ent.vru.ac.th/Webregister/PDFfile/nm_property_2565_2_Quota.pdf รอบโควตา 2/1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ค่ะ