ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การรับสมัครเรียน
 
รายละเอียด
อยากทราบว่าถ้าจะสมัครเข้าเรียนที่นี่ กรณีที่ออกจากมหาลัยเดิมแต่ยังไม่ลาออก สามารถสมัครได้ไหมคะ รับไหมคะ
 
เขียนโดย    
สุภาภรณ์ กุแก้ว Email nansupaporn2001@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
24 มกราคม 2566   เวลา 22:25:22 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 16:30:33 น.
  สามารถสมัครได้ค่ะ หากได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้ว ควรจะยืนใบลาออกจากสถานศึกษาเดิมค่ะ