ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เข้ารอบตรง
 
รายละเอียด
ไม่ได้สอบTcas สามารถเข้าคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาจีนได้มั้ยคะ แล้วต้องใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ในการเข้าคะ
 
เขียนโดย    
Chularak Email Chularak1106@icloud.com
 
เขียนเมื่อ   
27 มกราคม 2566   เวลา 15:40:24 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09:09:44 น.
  สมัครเข้าศึกษารอบ Quota ซึ่งกำลังจะรับสมัคร วันที่ 1 - 28 ก.พ. 66 นี้ค่ะ ไม่ได้ใช้คะแนนสอบ GAT/ PAT ค่ะ สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของผุ้สมัครแล สมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php ค่ะ