ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
สอบสัมภาษณ์ที่ไหนคะ มหาลัยหรือออนไลน์คะ
 
รายละเอียด
 
เขียนโดย    
สุวนันท์ Email
 
เขียนเมื่อ   
31 มกราคม 2566   เวลา 06:32:51 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08:37:46 น.
  การสอบสัมภาษณ์ มีทั้งสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และสอบสัมภาณ์ที่มหาวิทยาลัย ค่ะ