ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
หนังสือรับรอง ก.ค.ศ. ปี 2544
 
รายละเอียด
มีใบรับรอง ก.ค.ศ. ปี 2544 คณะครุศาสตร์(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ไหมค่ะ ถ้ามีจะต้องทำอย่างไร จะนำสมัครสอบค่ะ
 
เขียนโดย    
เดือนเพ็ญ ขันทอง Email daunpen01112525@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
03 มิถุนายน 2566   เวลา 13:44:44 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 08:59:01 น.
  ดูรายละเอิยดการรับรองของ ก.ค.ศ. ได้ที่ http://acad.vru.ac.th/pdf-handbook/kochoso.pdf ค่ะ