ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การลงทะเบียนเรียน
 
รายละเอียด
ถามติด F ลงทะเบียนเรียนใหม่ จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตที่ติด หรือ จ่ายค่าเทอม ปกติ ติด F 5 ตัว ทำไม อาจารย์ไม่เปิดให้แก้ ต้องเสียเวลาเรียน ไป อีก 1 เทอม จาก 4 ปี เป็น 4 ปีครึ่ง
 
เขียนโดย    
พรนภา ใจกล้า Email Phaeojhalsey@outlook.co.th
 
เขียนเมื่อ   
12 มิถุนายน 2566   เวลา 18:52:40 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:35:12 น.
  หากนักศึกษาเรียนครบ 4 ปี แล้วโดยไม่ได้พักการเรียนตลอด 4 ปี เมื่อลงวิชาเรียนแก้ F นึกศึกษาจะต้องชำระเงินดังนี้ ค่ะ 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท 2. ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 2,000 บาท