ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เกียรตินิยม
 
รายละเอียด
ขึ้นปี4 เกรดปัจจุบัน 3.60 แต่มีเกรดD+ 1ตัว ยังจะได้เกียรตินิยมไหมคะ
 
เขียนโดย    
ฟ้า Email
 
เขียนเมื่อ   
13 มิถุนายน 2566   เวลา 12:09:10 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 เวลา 11:50:58 น.
  มีผลการเรียนเป็น D ถ้าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นไปตามเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมค่ะ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://acad.vru.ac.th/about_acad/staff/fileup_regulations/123.pdf