ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
สอบถามเรี่องเอกสารการจบการศึกษา
 
รายละเอียด
ไม่ทราบว่าจะสามารถขอใบทรานสคริปกับใบรับรองได้เลยไหมครับ ในระบบมันขึ้นว่าจบ 08/05/66
 
เขียนโดย    
Email
 
เขียนเมื่อ   
02 กรกฏาคม 2566   เวลา 15:58:46 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 เวลา 11:47:23 น.
  นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับไมทรานสคริป และใบรับรองคุณวุุฒิได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 500 บาทค่ะ