ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ใบปริญญษ
 
รายละเอียด
ถ้าไม่ได้เข้ารับปริญญาสามารถรับได้ที่ไหนครับ
 
เขียนโดย    
Beer Email
 
เขียนเมื่อ   
11 กรกฏาคม 2566   เวลา 15:30:03 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:03:29 น.
  นักศึกษาสามารถติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อขอรับใบปริญญาบัตร ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือจะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-529-3598, 02-909-1432 ค่ะ