ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ใบรับรองวุฒิการศึกษา
 
รายละเอียด
จะขอใบรับรองวุฒิการศึกษาเพื่อไปสมัครงาน ถ้าในระบบขึ้นวันที่สำเร็จการศึกษา 04/08/2566 สามารถขอใบรับรองวุฒิการศึกษาก่อนได้ไหม หรือต้องรอหลังวันที่แสดงในระบบภึงจะสามารถขอได้
 
เขียนโดย    
นางสาว ธัญธิกามาศ แสนเป็ก Email thantikamat.san@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
21 กรกฏาคม 2566   เวลา 12:23:40 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 05 สิงหาคม 2566 เวลา 10:14:18 น.
  แนะนำให้นักศึกษาขอหลังวันที่ 4 ส.ค. 66 เพราะในใบรับรองจะระบุว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษา วันที่ 4 ส.ค. 66 รอการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยค่ะ