ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน 3/66
 
รายละเอียด
ขอสอบถามค่ะ กรณีที่สามารถถอนรายวิชาของรายวิชาภาคฤดูร้อนได้ เนื่องจากเทียบโอนได้ค่ะ ต้องจ่ายค่าซัมเมอร์ไหมคะ เพราะไม่ได้เรียน หรือสามารถไปลงรายวิชาที่ต้องเรียนอื่นแทนได้คะและทำการจ่ายค่าซัมเมอร์
 
เขียนโดย    
วรนิษฐา Email -
 
เขียนเมื่อ   
24 กรกฏาคม 2566   เวลา 11:09:01 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 05 สิงหาคม 2566 เวลา 10:15:01 น.
  ลงรายวิชาอื่นแทนได้ค่ะ