ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ขอเข้าร่วมรับปริญญา
 
รายละเอียด
มีประสงค์อยากเข้ารับปริญญาโดยมีกำหนด สิงหาคม2566นี้ แต่ในระบบการจบการศึกเป็น 3กุมภาพันธ์ 2566 รหัสนักศึกษา60 มีการเขียนคำร้องหรือวิธีการขอเข้ารับไหมคะ
 
เขียนโดย    
น.ส ชลดา อยแก้ว Email chonladaobkaew@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
28 กรกฏาคม 2566   เวลา 10:32:25 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 05 สิงหาคม 2566 เวลา 10:17:35 น.
  รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชาทานปริญญาบัตร วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นี้ คือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2564 ค่ะ