ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การจองรายวิชาเรียน
 
รายละเอียด
จะกดพิมพ์ใบชำระเงินในระบบแล้วมันขึ้นให้กดบันทึกแล้วจะสามารถพิมพ์ชำระเงินได้ไหมคะ เลยกำหนดแล้ว แต่ในรายชื่อที่ลงเรียนก็มีชื่อครบทุกวิชาค่ะ
 
เขียนโดย    
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีจันทร์ Email Siriluk.Sri@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
24 สิงหาคม 2566   เวลา 15:26:46 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 16:36:02 น.
  นักศึกษา กดบันทึก แล้วจะสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ค่ะ หากนักศึกษาไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้ ขอให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่ะ