ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
สมัครเรียนป.ตรีภาคพิเศษ
 
รายละเอียด
ผมจบจาก กศน.มัธยมศึกษาตอนปลายมาจะสมัครเรียนที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคการผลิตได้มั้ยครับ
 
เขียนโดย    
อนุชิต Email
 
เขียนเมื่อ   
05 ธันวาคม 2555   เวลา 20:08:01 น.
 
คำตอบ
 
โดย    น.ส.ภาวิณี จีระดิษฐ์ วันที่ 06 ธันวาคม 2555 เวลา 09:26:46 น.
  สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตได้ค่ะ