ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การเช็คชื่อนักศึกษา
 
รายละเอียด
ในอนาคต อยากเสนอให้มีการเพิ่มเติมในกรณีที่นักศึกษาเข้าชั้นเรียนล่าช้าด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
เขียนโดย    
อ. พัชรินทร์ สินธิพงษ์ Email nokarea@yahoo.com
 
เขียนเมื่อ   
06 ธันวาคม 2555   เวลา 09:49:24 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 11:37:41 น.
  ครับ จะแจ้งเจ้าหน้าที่และปรึกษา ผอ.สสว. เกี่ยวกับเงื่อนไขในกรณีนี้