ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
แบบประเมินหลักสูตร
 
รายละเอียด
ไม่สามารถกรอกประเมินได้ค่ะ มีวิธีการดำเนินกาอย่างไร
 
เขียนโดย    
อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล Email pornnapa.gspanida@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
11 มิถุนายน 2561   เวลา 17:47:04 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 06:05:31 น.
  เรียน อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้ครับ ว่าได้เปิดให้ประเมินหรือยัง