ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
หมู่เรียนที่ปรึกษา
 
รายละเอียด
เรียนผู้เกี่ยวข้อง ดิฉันอาจารย์ ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ สาขาวิชาจิตวิทยาพบปัญหาว่าไม่สามารถเปิดดูระบบหมู่เรียนที่ปรึกษาได้ค่ะ ซึ่งประกอบด้วย รหัสหมู่เรียน 591235303 และ 611235303 ซึ่งหมู่เรียนดังกล่าว ทางสาขาจิตวิทยาทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาไปเรียบร้อยแล้ว รบกวนผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ ขอบพระคุณนะคะ
 
เขียนโดย    
ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ Email sasipond@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
01 สิงหาคม 2561   เวลา 10:07:48 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 16:20:32 น.
  เรียน อ.ศศิพร เหลืองไพฑูรย์
ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการแล้วครับ