ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
สังกัดคณะผิดค่ะ
 
รายละเอียด
เนื่องจากอาจารย์ ลัดดาวัลย์ กงพลี ย้ายสังกัดคณะจากคณะสาธารณสุข เป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว แต่ในระบบ CMS ยังขึ้นเป็นสังกัดคณะสาธารณสุขอยู่ ทำให้การค้นหาของผู้อื่นเข้าใจผิด จึงอยากขอความกรุณาผู้ดูแลระบบทำการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
เขียนโดย    
ลัดดาวัลย์ กงพลี Email Laddawan,kong@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
08 สิงหาคม 2561   เวลา 13:10:44 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 16:20:59 น.
  เรียน อ.ลัดดาวัลย์ กงพลี
ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วครับ