ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
แบบประเมินหลักสูตร
 
รายละเอียด
ขอวิธีการด้วยค่ะ
 
เขียนโดย    
อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล Email pornnapa.gspanida@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
30 กันยายน 2561   เวลา 18:06:59 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12:58:36 น.
  เรียน อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
รบกวนอาจารย์ติดต่อคุณฉัตรชับด้วยครับ