ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ส่งผลการเรียนนักศึกษา
 
รายละเอียด
ใส่เกรดผิดคน เพราะว่ามันเด้งไม่ไปตามลำดับ แก้ไขใหม่ จาก B กลายเป็น F ซึ่งผิดอีก เพราะว่าต้องการแบบยังไม่ใส่คะแนน คือ - มันเด้งไปเอง ดูไม่ทัน พอยืนยัน โปรแกรม จำแล้ว แก้ไม่่ได้ จึงขอแก้ไขใหม่ครับ วิชา TEC101 ภาคเรียน 1/2561 ชื่อ นศ. นายจีรวัฒน์ เลี่ยมแก้ว รหัส 61122930005 ขอแก้เกรดจาก F เป็น - คะแนน Md 0 Fn 0 ครับ
 
เขียนโดย    
นายประจบ ดีบุตร Email prajobdeb@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
10 มกราคม 2562   เวลา 15:44:27 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13:02:26 น.
  เรียน อ.ประจบ
รบกวนติดต่อคุณฉัตรชัยครับ