ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รหัสนักศึกษา เหมือนกัน รหัสวิชา VGE 108 Section 05
 
รายละเอียด
รหัสวิชา VGE 108 Section 05 อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย เมื่อเข้าไฟล์ Excel เพื่อพิมพ์รายชื่อนักศึกษา เลขรหัสนักศึกษาซ้ำกันหลายคน
 
เขียนโดย    
อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย Email pure_sci@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
22 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 16:02:16 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 22:37:34 น.
  เรียน อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย
ต้องขยายคอลัมน์รหัสนักศึกษาให้กว้างให้เห็นรหัสให้ครบ 11 หลักครับ