ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
log in เข้า cms แล้วเด้งออกมาหน้า log in ตลอด
 
รายละเอียด
log in เข้า cms แล้วเด้งออกมาหน้า log in ตลอด
 
เขียนโดย    
กิตินันธ์ Email kittinun@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
23 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 12:29:44 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 22:38:12 น.
  เรียน อ.กิตินันธ์
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบให้ครับ