ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รหัสผ่านที่เปลี่ยนแล้วใช้งานไม่ได้
 
รายละเอียด
เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เนื่องจากเกรงว่านักศึกษาจะทราบรายละเอียดส่วนตัว (วันเดือนปีเกิด) จึงทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ แต่ไม่สามารถเข้าระบบได้ครับ
 
เขียนโดย    
อาจารย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร Email ืnatta-kung@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
14 พฤษภาคม 2562   เวลา 16:21:23 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:25:28 น.
  เรียน อาจารย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบแล้วครับ