ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รายชื่อนักศึกษาไม่ปรากฏในขั้นตอนการกรอกเกรด
 
รายละเอียด
รายชื่อนักศึกษาหายไปสองคนค่ะ ไม่ปรากฏในช่องให้กรอกเกรด แต่พอพิมพ์ตัวอย่างมาดูกลับพบรายชื่อค่ะ
 
เขียนโดย    
Apichaya Kaewuthai Email apitchaya11@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
22 พฤษภาคม 2562   เวลา 16:11:05 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:24:48 น.
  เรียน Apichaya Kaewuthai
แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วครับ ขอรายละเอียด รหัสวิชา และ section ที่สอนด้วยครับ