ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ประธานหนักสูตรเห็นผลการประเมินไม่ครบถ้วน
 
รายละเอียด
หลักสูตรเกษตรศาสตร์มี 2 แขนงวิชา และเปิดสอนทั้งปทุมธานี และสระแก้ว ตอนนี้ ไม่เห็นข้อมูลของสระแก้วเลย และคะแนนประเมินทุกอย่างของปทุมธานี ก็เห็นไม่ครบถ้วนทั้ง 2 แขนงค่ะ ต้องการทราบข้อมูลมากๆ
 
เขียนโดย    
อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี Email rachawadee@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
14 มิถุนายน 2562   เวลา 19:29:33 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12:59:47 น.
  เรียน อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วครับ