ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เข้า cms ผ่านมือถือไม่ได้
 
รายละเอียด
ไม่สามารถเข้า cms ผ่านมือถือได้ มา 1 สัปดาห์พอดี
 
เขียนโดย    
พิชญ์ณี Email Pitchanee@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
01 กรกฏาคม 2562   เวลา 06:57:27 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00:41 น.
  เรียน อ.พิชญ์ณี
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วครับ