ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
save ข้อมูลไม่ได้
 
รายละเอียด
ต้องการกรอกคะแนนไปบ่างสาวนก่อน รวมทั้งบันทึกช่วงคะแนนด้วย แต่ปรากฎว่าพอเข้าระบบอีกครั้ง สิ่งที่เคยทำไว้ reset เป็น 0 หมด แปลว่าทางระบบ ต้องการให้ทำในครั้งเดียวให้จบกระบวนการเลย ใช่หรือไม่
 
เขียนโดย    
วัชระ เพิ่มชาติ Email kpwat@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
26 กุมภาพันธ์ 2556   เวลา 08:56:57 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12:15:58 น.
  เรียน อ.วัชระ
ที่ผมลองทดสอบดูสามารถป้อนคะแนนบางส่วนที่ต้องการได้ตามปกติครับ ผมลองป้อนคะแนนกลางภาคทุกคน และจัดเก็บ แล้ว Logout ออก จากนั้น Login เข้าระบบมาตรวจสอบคะแนนยังอยู่ปกติครับ ยังไงรบกวนอาจารย์ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบดูครับ