ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ระบบไม่ save ข้อมูลให้
 
รายละเอียด
จนถึงวันนี้ 11 มี.ค. 56 แล้ว ระบบยังไม่บันทึกข้อมูลคะแนนที่ทำการ key ไว้เลย
 
เขียนโดย    
วัชระ เพิ่มชาติ Email kpwat@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
11 มีนาคม 2556   เวลา 08:20:38 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 12:47:06 น.
  เรียน อ.วัชระ
รบกวนอาจารย์ ที่สสว.ให้น้องเก่ง(ฉัตรชัย) ช่วยตรวจสอบให้ครับ