ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การส่งผลการเรียนนักศึกษา
 
รายละเอียด
เข้าไปในระบบและดำเนินการบันทึกผลการเรียนบางส่วน แต่จะเข้าไปใหม่ ระบบไม่ดำเนินการให้
 
เขียนโดย    
อาจารย์ชาติชาย ปิลวาสน์ Email chatchai.pil@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
11 มีนาคม 2556   เวลา 13:10:23 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 12:52:54 น.
  เรียน อ.ชาติชาย
รบกวนติดต่อน้องเก่ง(ฉัตรชัย)ให้ช่วยตรวจสอบด้วยครับ