ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ดูคะแนนประเมินไม่ได้
 
รายละเอียด
ไม่สามารถดูคะแนนประเมินได้ จำนวน 3 วิชา ช่วยเช็คให้ด้วยค่ะ
 
เขียนโดย    
ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง Email
 
เขียนเมื่อ   
16 มีนาคม 2556   เวลา 15:25:39 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 11:35:33 น.
  ครับ ได้แจ้งให้ทางคุณฉัตรชัย ตรวจสอบให้อยู่ครับ