ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
แก้ไขชื่อผู้สอน
 
รายละเอียด
การแก้ไขชื่อผู้สอน หรือแก้ไขคำนำหน้าชื่อผู้สอนต้องดำเนินการอย่างไร
 
เขียนโดย    
ศศิธร จันทมฤก Email sasithornpom@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
25 มีนาคม 2556   เวลา 15:41:02 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 07:18:57 น.
  รบกวนอาจารย์แจ้งเจ้าหน้าที่ สสว. คุณฉัตรชัย(น้องเก่ง) ให้ดำเนินการให้ครับ