ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
จะส่งเกรดแต่เข้าไปในระบบแล้ว ไม่พบรายวิชา
 
รายละเอียด
อ.อมรรัตน์ ช่างฉาย สอนภาคปกติ ศูนย์สระแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2555 วิชา 2563203 กฏหมายแพ่งและพาณิชย เลขที่บัตรประชาชน 3 3004 00670 39 1
 
เขียนโดย    
นิด (ศูนย์สระแก้ว) 084-5649988 Email keerachutrw@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
26 มีนาคม 2556   เวลา 11:16:22 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 07:19:37 น.
  แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อาจารย์ลองเข้าระบบดูครับ ขัดข้องอย่างไรกรุณาแจ้ง สสว.นะครับ